Skip to content

Privacy verklaring

1.Inleiding
AbFabArt neemt de bescherming van jouw persoonsgegevens erg serieus. Je persoonsgegevens worden altijd vertrouwelijk behandeld en verwerkt in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Deze privacyverklaring is gepubliceerd op 9-6-2021. De privacyverklaring kan van tijd tot tijd door AbFabArt worden gewijzigd.

2.Wie zijn wij?

 AbFabArt B.V. staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer KVK 65649486 en is gevestigd aan Cederdreef 48, 3137 PB te Vlaardingen.

3.Welke gegevens verzamelen we en waarom?

Wij verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens:

a. Naam, adres, woonplaats;
b. Telefoonnummer, e-mailadres;
c. Accountgegevens;
d. Cursus- en voortgangsgegevens (bij deelname aan een cursus);
e. Foto’s (die bijvoorbeeld gemaakt worden tijdens een cursus, natuurlijk enkel met jouw uitdrukkelijke toestemming);
f. Overige door jou verstrekte persoonsgegevens, zoals gegevens uit e-mailverkeer of sollicitatiebrieven en cv’s van sollicitanten.

AbFabArt verwerkt persoonsgegevens in verband met de uitoefening van haar bedrijf en ter uitvoering. Van overeenkomsten, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, om contact te onderhouden met (potentiële) klanten en andere relaties, voor wervings- en selectiedoeleinden, om nieuwsbrieven en ander nieuws te versturen en om haar diensten te verbeteren.

Om je persoonsgegevens te kunnen verwerken, moet de verwerking gebaseerd zijn op een van de grondslagen uit de AVG. AbFabArt baseert de verwerking van jouw persoonsgegevens op een van de volgende grondslagen, afhankelijk van de soort verwerking: het sluiten en uitvoeren van een overeenkomst, een wettelijke verplichting, een gerechtvaardigd belang of jouw toestemming.

Je persoonsgegevens zullen niet worden verwerkt buiten de EU.

Delen we jouw gegevens met derden?

AbFabArt deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, op grond van een wettelijke verplichting of met jouw uitdrukkelijke voorafgaande toestemming. AbFabArt maakt gebruik van een beveiligde Cloudserver om persoonsgegevens op te slaan. 

Wat zijn jouw rechten onder de AVG?

AbFabArt respecteert jouw rechten onder de AVG. Op basis van de AVG heb je het recht om inzage te verzoeken in je persoonsgegevens die door ons worden verwerkt en om te verzoeken tot rectificatie of, onder bepaalde omstandigheden, tot verwijdering van je gegevens. Je kunt daarnaast een verzoek indienen tot beperking van de verwerking van je persoonsgegevens.

Onder bepaalde omstandigheden heb je ook het recht om AbFabArt te verzoeken om door ons verzamelde persoonsgegevens over te dragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).

Je kunt je natuurlijk altijd afmelden voor het ontvangen van nieuwsbrieven of andere updates.

Als je een van de bovenstaande rechten wilt uitoefenen, kan je een e-mail sturen naar contact@abfabart.nl.

Hoe beveiligen we jouw gegevens?

AbFabArt heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies of enige onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens te voorkomen. Persoonsgegevens die door AbFabArt worden verwerkt, worden opgeslagen in een beveiligde Cloudomgeving.  Persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en toegang tot persoonsgegevens is slechts mogelijk voor daartoe bevoegde personen.

Hoe lang worden je gegevens bewaard?

AbFabArt bewaart je gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verzameld. Voor sommige gegevens (zoals financiële gegevens) gelden wettelijke bewaartermijnen. Accountgegevens worden niet langer bewaard dan een maand na verwijdering van je account. 

De website van AbFabArt (www.abfabart.nl) maakt gebruik van Google Analytics om de gebruikersinteractie te monitoren (dat wil zeggen om te meten hoe een bezoeker de website gebruikt en hoe deze de website heeft gevonden). Deze kennis wordt gebruikt om het aantal bezoekers te meten, om beter te begrijpen hoe deze bezoekers de webpagina’s vinden en hoe bezoekers hun weg vinden op de website. Google Analytics is door de websitebeheerder van AbFabArt op een privacy vriendelijke manier ingesteld, waardoor er geen toestemming vereist is voor het gebruik van Google Analytics cookies. Indien je hierover meer informatie wenst, kan je de handleiding van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen

Vragen of klachten?

Indien je vragen hebt over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt, kan je altijd contact met ons opnemen via contact@abfabart.nl. Wij helpen je graag verder. Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse privacy toezichthouder (Autoriteit Persoonsgegevens) over de manier waarop je persoonsgegevens worden verwerkt.